• تلفن : +444 123456789
  • ایمیل: hello@domain.com

قوانین

قوانین

سیستم همکاری در فروش فایل می سل قوانین سختی ندارد و براحتی می توانید فعالیت خود را گسترش دهید .

1. فروش فایل های آموزش Hack در این فروشگاه ممنوع هست و راه های مقابله با Hack بلامانع می باشد .
2. فروش فایل های V-P-N و عبور از محدودیت هایی که در شبکه اعمال شده ، در سیستم می سل ممنوع می باشد .

با تشکر - مدیریت فروشگاه